Lux Dom o nas

Firma Lux Dom istnieje od 2002 roku. Zatrudniamy obecnie ponad 70 osób, wśród których 15 to licencjonowali zarządcy nieruchomości. Na wyniki Lux Domu pracują zarządcy i administratorzy, ale także pracownicy Działu Księgowego, Działu Windykacji, Działu Technicznego oraz Działów IT, HR i PR. Ten wyjątkowy zespół specjalistów wypracował naszą pozycję lidera na warszawskim rynku administrowania i zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Aktualnie opiekujemy się już nieruchomościami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1 mln m2.

W ramach naszej struktury od 2014 rozpoczęliśmy autorski program szkoleniowy Akademia Lux Dom oraz utworzyliśmy Fundację Lux Dom, która ma na celu organizację imprez okolicznościowo-edukacyjnych dla najmłodszych mieszkańców, typu Dzień Dziecka i Mikołajki. Dzięki wieloletniej praktyce wypracowaliśmy unikalny model struktury organizacyjnej, który wchodzi w skład metodologii Aktywne Zarządzanie Nieruchomościami obejmującej wszystkie procesy związane z zarządzaniem, administrowaniem i obsługą nieruchomości. Zdobyte doświadczenia i skala działania pozwalają nam ofertować zewnętrze usługi dla nieruchomości na wysokim poziomie za rozsądne stawki, m.in. możliwość zawarcia korzystnych umów na dostawę energii elektrycznej z PGE, co w perspektywie tylko jednego roku pozwoli na obniżenie kosztów energii w częściach wspólnych o 15%, a także w lokalach.

Lux Dom aktywnie współpracuje z samorządami, inicjuje wydarzenia lokalne, wspiera rozwój infrastruktury terenów sąsiadujących z nieruchomościami m.in. poprzez aktywności społeczne i działania formalne. Praktyka zawodowa skłania nas stale do poszukiwania nowych rozwiązań i modyfikacji w obsłudze nieruchomości, m.in. system elektronicznych głosowań. Standardowo nasi pracownicy są dostępni dla klientów 24/7 w razie konieczności, działamy wedle sprawdzonych procedur firmowych kładąc nacisk na przejrzystość i dobrą komunikację. Posiadamy także platformę internetową – „Moja wspólnota” z kompletem zwartych informacji dla klienta, tj. uchwały, umowy, ogłoszenia, ale także z systemem interaktywnym dla mieszkańców naszych nieruchomości. Regularnie kierujemy newslettery zawierające ważne i ciekawe informacje z życia osiedli, powiadomienia e-mail i sms o awariach, istotnych zdarzeniach, a także systematycznie raportujemy naszą działalność bieżącą. Nasi klienci mają w pakiecie dostęp do internetowego systemu informacji rozliczeniowo-księgowej E-kartoteka. Wszyscy nasi zarządcy oraz firma posiadają ubezpieczenie OC.

WIZJA

Być najbardziej cenioną i rozpoznawalną firmą zarządzającą i administrującą nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce, tworzoną wysiłkiem zespołu, stałym dążeniem do coraz lepszych wyników oraz naszą pasją do ludzi i ich codziennych potrzeb mieszkaniowych.

MISJA

Dzięki zaangażowaniu i kompetencjom naszych pracowników będziemy budować prawdziwie mocne relacje z klientami utrwalając przed nimi pozycję i wartość zawodu zarządcy nieruchomości.

KULTURA FIRMY

"NEVER GIVE UP” Podnoszenie umiejętności i kompetencji naszych pracowników są jak dobrze przygotowany grunt, na którym wyrosną dorodne plony. Ta baza daje nam siłę, aby w sytuacjach trudnych, a czasem ekstremalnych nie poddawać się, wspierać, działać systematycznie w kierunku skutecznych rozwiązań. Nasz zespół nie zawiedzie, bo jest najlepszy, bo nie poprzestaje na jednej próbie i walczy do końca.