2018-12-05 21:49:11

2019 - KOSZTY W GÓRĘ

KOSZTY dla WSPÓLNOT wzrosną w 2019.

Dynamicznie rosną ceny energii elektrycznej oraz gazu ziemnego.

Ponownie zostanie podniesiona płaca minimalna.

Dynamicznie rosną ceny energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Analogicznie, jak w latach ubiegłych rozpisaliśmy konkursy na zakupy grupowe, aby wykorzystując efekt skali naszych 100 wspólnot mieszkaniowych, uzyskać dla Państwa, jako współwłaścicieli nieruchomości wspólnej – najkorzystniejsze oferty. Wiemy już jednak, że mimo szerokich negocjacji energia będzie na pewno dużo droższa w 2019 niż 2018.

Pracujemy intensywnie w temacie ograniczenia wpływu tych zmian cen jednostkowych na plany gospodarcze poszczególnych wspólnot, aby przedstawić na zebraniach rocznych propozycje optymalizacji, doprowadzić do redukcji zużyć energii lub gazu ziemnego oraz minimalizacji opłat stałych. Wpływ na wzrost cen energii mają wzrosty cen bazowych energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii, (notowania indeksu bazowego, wyraźny i długotrwały trend wzrostowy), ponadto wzrosty cen praw do emisji CO2, związanych z polityką środowiskową Unii Europejskiej, wzrosty cen węgla (w Polsce przeważa udział elektrowni opalanych węglem) oraz wzrosty cen zielonych certyfikatów (wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii).

Ale to nie koniec podwyżek. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U 2018 poz. 1794 ), od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie i będzie wynosiło 2 250 PLN, zaś minimalna stawka godzinowa 14,70 PLN. Te zmiany wpływają bezpośrednio na wysokość wynagrodzenia zagwarantowanego pracownikom ochrony/dozoru oraz innych podwykonawców. Analizując rynek tych i innych usług dla nieruchomości (sprzątanie, ogród, konserwacja) wiemy już, że przy wzroście kosztów pracowników usługi nieruchomościowe wzrosną od 10 % lub więcej.

Przed naszymi zarządcami, ale przede wszystkim Zarządami wspólnot mieszkaniowych, planowanie budżetu 2019 to będzie nie lada wyzwanie.