2018-01-26 17:05:09

ROZLICZENIE ROKU WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

Odczyty liczników w Państwa lokalach zostały spisane z dniem 31 grudnia. Obecnie nasi księgowi na podstawie zużyć i faktur kosztowych otrzymywanych od kontrahentów zamykają rozliczenia mediów tj. zużytej wody i ciepła.

Ostateczne rozliczenia mediów dla lokali przekazywane będą Państwu po przeanalizowaniu odczytów w odniesieniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego. Po otrzymaniu tych rozliczeń prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, przyjrzenie się stanom liczników, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktowanie się z administratorem budynku w celu weryfikacji odczytów przyjętych do rozliczenia (na wypadek gdyby licznik uległ awarii lub nastąpiła pomyłka techniczna).