2018-01-26 17:03:10

JAKOŚĆ POWIETRZA

O jakości powietrza informuje stale Inspektorat Ochrony Środowiska.

Na stronie Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current# są publikowane codzienne aktualne stany, pomiary stężeń poszczególnych substancji z urządzeń pomiarowych na terenie całej Polski. Zachęcamy do regularnego monitorowania sytuacji.