2017-08-11 11:10:26

POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY - POW/S2

Uwarunkowania środowiskowe przebiegu inwestycji w Wilanowie

Do 21 sierpnia 2017 mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi w procedurze ponownej oceny oddziaływania na środowisko, która odbywa się przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dotyczy to odcinka POW od węzła "Puławska" do węzła "Przyczółkowa" (bez węzłów), czyli przede wszystkim Wilanów Zachodni. Wnioski rozpatrzy RDOŚ.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w Wydziale Infrastruktury, lub w formie elektronicznej na adres: winfrastruktury@mazowieckie.pl.