2017-08-11 11:06:09

Inwestycja przy Al. Wilanowskiej - spotkanie dla mieszkańców

Uprzejmie informujemy, że 31 sierpnia br. o godz. 17.00 w Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Klimczaka 4, III p. odbędzie się otwarte dla mieszkańców Wilanowa spotkanie z inwestorem nowego założenia mieszkaniowo-usługowego (firma Klondaik). 

Budowa rozpoczęła się z końcem lipca br. u zbiegu ul. Rycerstwa Polskiego oraz Al. Wilanowskiej i w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przy ul. Sarmackiej 1. Z uwagi na wiele pytań i wątpliwości obecnych mieszkańców zabiegaliśmy o możliwość przybliżenia tego projektu Państwu - najbliższym sąsiadom tej inwestycji. Spotkanie odbędzie się w ramach komisji merytorycznej Rady Dzielnicy. 
Inwestor zobowiązał się zaprezentować projekt, a także szczegóły zagospodarowania terenu, zieleni, małej architektury oraz koncepcji uatrakcyjnienia nabrzeża Potoku Służewieckiego. Ponadto, w ramach tej budowy zostanie wykonana droga – połączenie ul. Rycerstwa Polskiego do ulicy wzdłuż budynku Al. Wilanowska 7.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY