2016-06-24 14:47:05

OFERTOWANIE na malowanie

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „Wilanów Park II” przy al. Wilanowskiej 9, 9A w Warszawie.

Zapraszamy do składania ofert na malowanie klatek schodowych.

 

Założenia:

Ilość klatek: 13,

Ściany w kolorze wybranym przez wspólnotę, skosy schodów oraz sufity- kolor biały,

Łączna powierzchnia: 7 900 m2, w tym 2 000m2 -skosy schodów oraz sufity na biało,

Rodzaj farby: farba lateksowa o szczególnej odporności na wielokrotne wycieranie oraz zmywanie o I lub II klasie ścieralności według normy PN-EN 13300 ( klasa 1<5µm po 200 cyklach szorowania, klasa 2 ≥5µm po 200 cyklach szorowania).

Brak możliwości przedpłaty,

 

Zakres prac:

1.           Zabezpieczenie okien i drzwi

2.           Przygotowanie ścian i sufitów do malowania

3.           Uzupełnienie ubytków w tynku na ścianach i sufitach

4.           Szlifowanie i gruntowanie

5.           Dwukrotne malowanie

6.           Sprzątanie

Oferty powinny zawierać kwotę brutto za 1m2 malowania według powyższych założeń oraz kwotę brutto za całość prac w podziale na robociznę z materiałem oraz samą robociznę (malowanie farbą zakupioną przez Wspólnotę Mieszkaniową). Do oferty należy dołączyć kartę techniczną producenta proponowanej farby. Oględziny klatek możliwe po wcześniejszym umówieniu się z Piotrem Wrzecionem tel. 509-754-717 lub Pawłem Mościckim 508-007-995.

 

Oferty prosimy przesyłać na adres: p.wrzecion@lux-dom.pl lub p.moscicki@lux-dom.pl lub złożyć osobiście do biura Lux Dom, przy al. Wilanowskiej 9 w Warszawie do dnia 15.07.2016r.