2011-02-24 13:45:17

Pojemniki na elektrośmieci i świetlówki

Lux-Dom nawiązał współpracę z ElektroEko, Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

ecoOrganizacja powołana została do życia przez największe firmy i organizacje zrzeszające producentów i importerów sprzętu AGD, RTV, IT i Oświetlenia. W imieniu swoich klientów realizuje ich zobowiązania wynikające z ustawy z 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym :

organizuje sprawny i efektywny kosztowo system zbierania zużytego sprzętu, odbierania go z punktu zbierania, poddawania go procesom przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania,

składa do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska stosowne sprawozdania i rozliczenia,

prowadzi działania edukacyjne popularyzujące ideę selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

ElektroEko, we współpracy z Lux-Dom zamontowała we wspólnotach zarządzanych przez Lux-Dom specjalnie oznakowane pojemniki na zużyte żarówki, świetlówki oraz baterie. Docelowo w podobne pojemniki mają zostać wyposażone wszystkie budynki obsługiwane przez Lux-Dom.

Na żądanie mieszkańców ElektroEko oferuje bezpłatny odbiór, wywóz i recykling sprzętów elektronicznych i elektrycznych, starego sprzętu AGD/RTV a także odpadów zawierających rtęć.

Każdy odbiór dokumentowany jest specjalnym certyfikatem potwierdzającym recykling. Żeby skorzystać z usługi należy zgłosić się do Administratora osiedla informując go o potrzebie recyklingu starego sprzętu.