2010-11-29 14:07:10

Szkolenia specjalistyczne dla Zarządców Nieruchomości od listopada w Lux-Dom

Szkolenia specjalistyczne dla Zarządców Nieruchomości od listopada w Lux-Dom

W listopadzie bieżącego roku Wydział Wyceny i Rynku Nieruchomości, Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Infrastruktury przyznał Lux-Domowi prawo do prowadzenia szkoleń specjalistycznych dla Zarządców Nieruchomości w następujących zakresach:

Zarządzanie operacyjne nieruchomością (nr szkolenia 4153)

Techniczne aspekty zarządzania nieruchomością (nr szkolenia 4152)

Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami. (nr szkolenia 4151)

Szkolenia te są dedykowane dla Zarządców Nieruchomości, którzy co roku zobowiązani są do zdobycia odpowiedniej ilości punktów podczas szkoleń specjalistycznych.

Wymóg ciągłego kształcenia nakłada na Zarządców Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami. Zarządca, by utrzymać licencję zawodową, musi co roku odbywać cykl szkoleń specjalistycznych. Szkolenia te prowadzone są przez ośrodki szkoleniowe, które uzyskały akceptację Ministerstwa Infrastruktury i zostały wpisane do rejestru programów kształcenia. Lux-Dom stał się jednym z ośrodków szkoleniowych, co potwierdza wysoki poziom kompetencji i wyróżnia firmę, jako profesjonalnego i kompetentnego Zarządcę Nieruchomości.

Kto może zostać Zarządcą?

Zarządca nieruchomości to zawód, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Do jego zadań należy m.in. utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej obiektu, zatwierdzanie stawek czynszowych, kontrolowanie warunków najmu czy tworzenie planów gospodarczych i nadzór nad ich realizacją. Osoba starająca się o pracę w tym zawodzie musi spełnić ściśle określone kryteria, bowiem tytuł Zarządcy Nieruchomości przyznawany jest wyłącznie osobom, które uzyskają licencję zawodową.

Osoba chcąca pracować w tym zawodzie musi posiadać wyższe wykształcenie oraz mieć ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania nieruchomościami. Licencję zawodową przyznaje Minister Infrastruktury, po odbyciu praktyki zawodowej i pozytywnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Jednym z etapów w drodze do uzyskania licencji zawodowej Zarządcy nieruchomości jest praktyka zawodowa. Nie może ona trwać krócej niż sześć miesięcy, a na zajęciach kandydat musi spędzić, co najmniej 200 godzin. Podczas nich samodzielnie sporządza plan zarządzania nieruchomościami, a także przygotowuje projekt umowy o zarządzanie nieruchomością. Przebieg praktyki musi być udokumentowany.

Lux-Dom umożliwia odbycie praktyki zawodowej pod okiem doświadczonych Zarządców. Kandydat zainteresowany odbyciem praktyki może zgłosić się do Działu Kadr Lux-Dom.