2013-07-02 08:33:27

Śmieci po 01 lipca

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2013 r. zastępczego systemu pomostowego, który będzie obowiązywał do momentu rozstrzygnięcia trwającego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy prowadzi działania informacyjne skierowane do mieszkańców Warszawy: