2013-01-21 11:40:08

BEZ GŁOSÓW MIESZKAŃCÓW POD UCHWAŁAMI...

Pamiętaj, to mieszkańcy decydują co i kiedy wydarzy się na  nieruchomości!!!!

Podstawowym sposobem podejmowania decyzji we wspólnocie jest głosowanie przez właścicieli  wysokością posiadanych udziałów – decyzja jest podjęta, kiedy suma udziałów za lub przeciw przekroczy 50%.

We wspólnotach nie ma pojęcia quorum – coroczne zebranie może się odbyć bez względu na ilość uczestniczących w nim właścicieli czy pełnomocników – choć oczywiście w przypadku braku połowy właścicieli  w sposób oczywisty na zebraniu nie będzie podjęta żadna prawomocna decyzja. Ustawa w takim przypadku  przewiduje tzw. mieszany tryb głosowania, właściciele obecni na zebraniu oddają swoje głosy na nim, natomiast  po zebraniu głosowanie kontynuowane jest w trybie indywidualnego zbierania. Właściciele nieobecni na zebraniu są proszeni o oddanie głosów, głosowanie takie trwa do podjęcia pozytywnej czy negatywnej decyzji.
W interesie wszystkich właścicieli we Wspólnocie powinno być uchwalenie fundamentalnych corocznych pozycji, JAK NAJSZYBCIEJ, takich jak uchwała przyjmująca sprawozdanie z działalności Zarządu w minionym roku plan finansowo-gospodarczy na nadchodzący rok czy absolutorium dla Zarządu.