Telefon Dyżurny – 507 050 231

Przypominamy o TELEFONIE DYŻURNYM dla mieszkańców nieruchomości. Codziennie, w godzinach 18.00 – 10.00, a także w weekendy obsługiwany jest telefon przez dyżurnego pracownika spółki Lux Dom. Celem jest umożliwienie i zagwarantowanie Państwu kontaktu w sprawach nagłych, a wymagających pilnej interwencji.

Dyżurny kieruje, WYŁĄCZNIE w sytuacji awaryjnej, właściwe służby oraz podwykonawców na teren nieruchomości, nawiązuje kontakt z innymi właścicielami lokali np. podczas zalania, ale także dokumentuje zadanie dla zespołu nieruchomości, które kolejnego dnia roboczego jest kierowane do realizacji.

Chcemy także zapewnić naszym pracownikom możliwość niezakłóconego odpoczynku po godzinach ich pracy. Oczywiście, w sytuacjach koniecznej i bezpośredniej interwencji zarządców lub administratorów np. w nocy z powodu poważnej awarii, będą oni wykonywali swoje obowiązki wynikające z zadań ustawowych zarządców nieruchomości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania budynków. Dziękujemy za Państwa dotychczasowe zgłoszenia.

Jesienna nieruchomość

We wszystkich nieruchomościach jest już włączone ogrzewanie. Nasze zespoły administracyjne dokonały kontroli węzłów cieplnych oraz instalacji ogrzewania pod względem technicznym.

Wchodzimy też w okres intensywniejszych opadów deszczu i śniegu, dlatego też mogą pojawiać się różnego  rodzaju przecieki m.in. garaży, ścian, miejsc postojowych, czy dachów.

Administratorzy przeprowadzili kontrolę sprawności i drożności wszelkich urządzeń, które mogą powodować zalania.

Gdyby jednak zauważyli Państwo jakiekolwiek zacieki bardzo prosimy o taką informację.

Administratorzy zlecili spuszczenie wody z kranów na zewnątrz, polewaczek, czyszczenie filtrów i odmulaczy. Przypominamy, jak co rok, że posiadacze ogródków, gdzie są krany, winni spuścić wodę celem zabezpieczenia rur przed zimą lub umożliwić dostęp konserwatorowi do wykonania tych czynności. Skontrolowaliśmy stan separatorów, drożności studzienek, czystości kratek odpływowych w garażach, przy budynkach, na patiach, sprawność pomp i przepompowni wód deszczowych,  systemów drenujących, odpływów, wpustów dachowych i tarasowych, ponadto drożności wpustów i kanalizacji deszczowej w obrębie istniejących dróg osiedlowych.

Realizujemy OBOWIAZKOWE przeglądy jesienne nieruchomości.

Sezon grzewczy start – Jak oszczędzać ciepło? cz. II

7. Rozważ zamontowanie ekranów za grzejnikowych – ciepło będzie emitowane do środka pomieszczenia – dzięki materiałowi izolacyjnemu, który odbija nawet do 90% ciepła, nie będzie ono emitowane na ścianę, przez którą przenika na zewnątrz budynku.

8. Na czas pracy poza domem, wyjazdu, czyli dłuższej nieobecności w lokalu warto „przykręcić” ogrzewanie. A jeśli koniecznie musisz wrócić po pracy do ciepłego mieszkania, można zamontować inteligentne głowice termostatyczne sterowane z poziomu telefonu

9. Należy wietrzyć lokal – najlepiej krótko i gruntownie, nie wychładzając pomieszczenia. Odpowiednia wentylacja mieszkania zapewnia lepsze samopoczucie domowników, ale istotne jest by nie tracić przy tym ciepła. Dlatego zanim otworzysz okna, przykręć kaloryfery. Wietrzenie przy uchylonych oknach jest nieefektywne i prowadzi do niepotrzebnego zużycia energii. Wietrzymy od 5 do 15 min.. Ciepło zawarte w ścianach spowoduje wyrównanie temperatury w lokalu.

10. Zwiększ izolacyjność cieplną i szczelność okien i drzwi – ich nieszczelność jest główną przyczyną strat ciepła. Wymiana to jedno z najbardziej efektywnych działań pozwalających na zmniejszenie strat energii cieplnej nawet o połowę. Wymieniając okna zadbaj aby były one wyposażone w nawiewniki.

11. Prawidłowe działanie wentylacji. Nie należy zasłaniać nawiewników okiennych. Wymiana powietrza jest konieczna, szczególnie w przypadku wentylacji mechanicznej. Przy zaburzeniu działania wentylacji dochodzi do wilgoci w lokalu, a kolejno nawet pleśni.

Sezon grzewczy start – Jak oszczędzać ciepło? cz. I

Szanowni Państwo,

Przypominamy proste działania, zasady i rozwiązania techniczne, które znacznie zwiększą efektywność ciepła oraz  pomogą Państwu w uzyskaniu oszczędności związanych z ogrzewaniem.

1. Optymalna temperatura
2.Obniż temperaturę
, ale nie wyłączaj ogrzewania
całkowicie, szczególnie gdy jesteś poza domem oraz
na noc poprzez regulację termostatu.

Obniżenie temperatury tylko o 1°C pozwala zaoszczędzić
ok. 5% ciepła
, ale nie wychładza mieszkania, którego
ponowne nagrzanie pochłania wiele energii.

3.Należy odpowietrzyć kaloryfery (!) każdorazowo przed
rozpoczęciem sezonu grzewczego. Prawidłowo działający
kaloryfer jest ciepły, a nawet gorący na górze, a zimny na dole.
W przeciwnym przypadku należy bezwzględnie odpowietrzyć grzejnik. Można także poprosić konserwatora o pomoc.

https://muratordom.pl/instalacje/instalacja-grzewcza/odpowietrzania-grzejnika-jak-usunac-powietrze-z-instalacji-jak-odpowietrzyc-kaloryfer-aa-Lmzx-3oL1-xuLX.html

4. Ciepłe powietrze z grzejników musi cyrkulować w pomieszczeniu. Dlatego wszelkie przegrody, osłony, a nawet grube zasłony uniemożliwiają  przedostanie się ciepła do lokalu i jego pomieszczeń. Odpowiednia odległość mebli od kaloryfera to minimum 1 metr. Sięgające do podłogi zasłony osłaniają grzejnik i ograniczają cyrkulację do przestrzeni pomiędzy grzejnikiem a oknem.

5. Tymczasem, na noc używaj zasłon, żaluzji lub okiennic, które zasłaniając okna, zapobiegają zbędnym utratom ciepła. Korzystaj z naturalnej energii słonecznej w ciągu dnia i nie zasłaniaj okien w mieszkaniu usytuowanym w nasłonecznionym miejscu.

6. W większości nowych nieruchomości ogrzewanie sterowane jest automatycznie. W przypadku, kiedy temperatura spada poniżej 13 st. C, zaczyna działać tzn. „pogodynka”,  ogrzewanie zostaje włączone. Grzejniki lokalowe także działają automatycznie. Jeśli w jednym z pomieszczeń powietrze jest nagrzane (np. od piekarnika, czy grzejnika elektrycznego), to kaloryfer w tym pomieszczeniu będzie zimny, gdyż osiągnięto zadaną temperaturę. Nie należy wówczas „podkręcać” temperatury.

Firma Lux Dom Zarządzanie nieruchomościami została laureatem konkursu „Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości 2023”

W dniu 7 września 2023 firma Lux Dom Zarządzanie nieruchomościami została laureatem konkursu „Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości 2023”, który jest najbardziej wiarygodnym i prestiżowym konkursem dla małych, średnich i dużych firm w branży zarządców nieruchomości w Polsce. Organizowany od 2014 roku, a jego misją jest wspieranie rozwoju, jakości świadczonych usług oraz przedsiębiorczości polskich zarządców nieruchomości.

To wyróżnienie jest dla spółki Lux Dom wielkim uznaniem i nobilitacją, które dla naszych klientów będzie dowodem współpracy z profesjonalistą i rzeczowym partnerem oferującym komfort, że ich budynki znajdują się pod opieką elity w branży zarządzania.

Jednym z podstawowych zadań zarządcy nieruchomości jest podnoszenie wartości nieruchomości, jednak ten zawód to nie tylko wyniki finansowe, a przede wszystkim ludzie, wielka odpowiedzialność́, nieprzeciętne pomysły i ich realizacja oraz duma związana z reprezentowaniem mieszkańców wspólnot mieszkaniowych.

Lux Dom zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi już 21 lat. Podróż od małej firmy z kilkoma budynkami do znaczącego podmiotu z ponad 20 000 lokalami pod opieką to ciągłe ulepszanie usługi, reagowanie na zmiany rynkowe i technologiczne, systematyczna praca nad innowacyjnością, która właśnie w obecnej edycji konkursu została doceniona.

Szczególne doświadczenia ostatnich, bardzo trudnych dla naszego zawodu lat, z inflacją, wojną w tle i szalejącymi cenami energii, wymusiły naszą kreatywność w poprawianiu komfortu życia klientów, podwyższaniu wartości ich własności i optymalizowaniu kosztów. Znajomość nowych technologii oraz ich implementacja pomaga szczególnie w tych czasach. Dajemy naszym klientom naszą wiedzę i możliwości wynikające z efektu skali – Państwo odwdzięczają się zaufaniem. Dziękujemy!

zmiany w przepisach drogowych

Od 1 czerwca duże zmiany w przepisach drogowych. Zgodnie z nimi pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący – pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Jednocześnie, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. 

Ustawa wprowadza także zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową.

Ponadto, nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym określa dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym na 50 km/h niezależnie od pory dnia. Koniec także z tzw. jazdą na zderzaku. Ustawa wprowadza także obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu.

PLANY USPRAWNIENIA

PLANY USPRAWNIENIA funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Celem przygotowanego projektu ustawy jest też usprawnienie działania spółdzielni. Wśród proponowanych zmian znajduje się powierzenie podjęcia decyzji o wyborze zarządu spółdzielni walnemu zgromadzeniu, a także przywrócenie zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych. Ważną zmianą jest wprowadzenie kadencyjności zarządu. Nowe rozwiązania mają stworzyć dogodne warunki dla spółdzielni do rozpoczynania inwestycji mieszkaniowych – budowy przystępnych cenowo mieszkań spółdzielczych lokatorskich.

Wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali otrzymał pozytywną opinię Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.

Propozycje zmian do ustawy o własności lokali są odpowiedzią na postulaty środowiska zarządców nieruchomości, uwzględniają także dorobek orzecznictwa. Zmiany dotyczą m.in. wskazania terminu, po upływie którego zaległości w opłatach za lokal mogą być podstawą do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w celu zaspokojenia należności wspólnoty.

Źródło: Administrator24.info.pl

WARSZAWSKIE LINIE TURYSTYCZNE

Od 1 maja na ulice Warszawy wyjechały zabytkowe tramwaje i autobusy, a na Wiśle pojawiły się promy. Przed nami 13. sezon Warszawskich Linii Turystycznych, który potrwa do 26 września. Warszawskie Linie Turystyczne to nie tylko gratka dla miłośników komunikacji miejskiej, ale także sposób na poznanie Warszawy, jej zabytków i ciekawych miejsc. Przejazd zabytkowym tramwajem czy autobusem pozwala poczuć powiew historii, jest atrakcją dla dzieci i dorosłych oraz aktywną formą spędzenie wolnego czasu. Z kolei przeprawa przez Wisłę promem pozwala zobaczyć miasto z innej perspektywy, przenieść się z bulwarów na zielony brzeg rzeki i cieszyć się pobytem na plaży czy dalszą przejażdżką rowerem po wytyczonych ścieżkach.

Do obsługi linii 36 zostaną skierowane doskonale znane warszawiakom tramwaje 13N, 105Na nazywane „akwariami” oraz wyjątkowy egzemplarz 102N (ten tramwaj został sprowadzony do Warszawy z Poznania w 2004 roku, takie nie jeździły nigdy w Warszawie). Tramwaj 13N to na najbardziej warszawski z warszawskich tramwajów. „Parówki”, „trzynastki”, „kabany” – każdy warszawiak i każda warszawianka na pewno choć trochę kojarzy charakterystyczny kształt tego pojazdu, wielu pamięta dźwięk tramwaju zjeżdżającego np. z nasypu wiaduktu ulicy A. Mickiewicza czy zamykanych harmonijkowych drzwi. Tramwaje 13N stały się jednym z symboli Warszawy. Widać je w wielu polskich filmach i serialach. Zostały opracowane i wyprodukowane tylko z myślą o Warszawie, w chorzowskiej fabryce Konstal powstało ich aż 840. Ostatni kurs 13N wykonał po 53 latach od dostawy pierwszego wagonu, w niedzielę 4 stycznia 2013 roku. Dzisiaj pięć tramwajów 13N pełni jeszcze funkcję techniczną w zajezdniach Tramwajów Warszawskich. Tramwajarze zachowali osiem tramwajów, które wożą pasażerów jako jeżdżące zabytki. Przygotowali też specjalną stronę internetową tylko o parówkach – 36.com.pl. 

Na Wisłę wracają promy. Bezpłatnie będzie można korzystać z przepraw promowych przez królową polskich rzek. Od 1 maja promy zaczną kursować na trzech trasach:

1) Cypel Czerniakowski (pomost pływający) – Saska Kępa (plaża)
2) Most Poniatowskiego (nabrzeże) – Stadion Narodowy (plaża)
3) Podzamcze Fontanny (pomost pływający) – ZOO (plaża)

Więcej informacji o Warszawskich Liniach Turystycznych: 
https://www.um.warszawa.pl/…/warszawskie-linie-turystyczne-…

Nie żyje Helmut Jahn, niemiecki architekt i projektant

Nie żyje Helmut Jahn, niemiecki architekt i projektant m.in. warszawskiego wieżowca Cosmopolitan, którym mamy zaszczyt administrować. 

Architekt Stanisław Rudzki skomentował to natomiast – „Wczoraj w wypadku rowerowym pod Chicago w wieku 81 lat zginął Helmut Jahn. Mój ulubiony lawirant między modernizmem, a postmodernizmem, autor Cosmopolitanu – najlepszego warszawskiego wieżowca. Jak powiedział na wykładzie – naszkicował go na serwetce lecąc do Warszawy.” 

Więcej:
https://metrowarszawa.gazeta.pl/…/7,141111,27068765,helmut-…