Jeśli nie posiadasz profilu,
aktywuj go w Mojej wspólnocie

add-account_s Aktywuj profil connect_s Dołącz do swojej Wspólnoty havefun_s Korzystaj z Mojej wspólnoty
Podaj swój login i hasło do systemu e-kartoteka. Login i hasło podane jest na zawiadomieniu o wysokości zaliczki, które księgowość Lux Dom wysyła mieszkańcom. Sprawdź na swoim zawiadomieniu. W przypadku zmiany hasła w e-kartotece, musisz podać pierwotne hasło nadane przez administrację.
Jeśli nie znasz loginu i hasła lub nie możesz odszukać zawiadomienia skontaktuj się z nami i zgłoś problem
 
 
Login i hasło do e-kartoteki podajesz tylko raz podczas aktywacji profilu.
Po zaktywowaniu swojego profilu do Mojej wspólnoty logować się będziesz używając swojego adresu e-mail i swojego hasła, które wymyślisz podczas aktywacji.

Jeśli posiadasz aktywny profil
zaloguj się do Mojej wspólnoty

UWAGA, jeśli szukasz rozliczenia wpłacanych zaliczek przejdź do systemu internetowej kartoteki E-kartoteka UWAGA, jeśli szukasz rozliczenia wpłacanych zaliczek przejdź do systemu internetowej kartoteki E-kartoteka

Posiadasz profil w Mojej wspólnocie? Zaloguj się. Skorzystaj z opcji przypomnienia hasła, jeśli go nie pamiętasz. Żeby odzyskać hasło potrzebne będą login i hasło do systemu e-kartoteka.

Zaloguj się do Mojej wspólnotyZaloguj się używając