Zarządca nieruchomości wspólnot mieszkaniowych (Warszawa)

OPIS STANOWISKA:

 • kompleksowe prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomością,
 • współpraca z działem księgowości, kontrola zgodności faktur z zapisami umów,
 • przygotowanie oraz udział w zebraniach Wspólnoty i Zarządu,
 • koordynacja oraz kontrola jakości usług świadczonych przez firmy podwykonawcze,
 • kontrola pracy podległego zespołu administratorów oraz stażystów,
 • czuwanie nad terminowością przeglądów przewidzianych przez Ustawodawcę,
 • budowanie pozytywnych partnerskich relacji z Zarządami oraz z mieszkańcami Wspólnoty.

WYMAGANIA:

 • wiedza teoretyczna oraz praktyczna w dziedzinie zarządzania nieruchomościami szczególnie Wspólnot Mieszkaniowych,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem,
 • otwartość, kreatywność,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność i odporność na stres.

OFERUJEMY:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w miłym, dynamicznym środowisku,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji (szeroki program szkoleń),
 • możliwość awansu w strukturze firmy,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności merytorycznych i operacyjnych,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę sportowo-rekreacyjną.

Zainteresowanych zapraszamy do przesyłania aplikacji.

Księgowa/-y wspólnot mieszkaniowych (Warszawa)

Miejsce pracy: Warszawa Wilanów

OPIS STANOWISKA:

 • imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków,
 • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań,
 • sporządzanie w imieniu wspólnot mieszkaniowych wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnot mieszkaniowych.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość programu SŁONIE,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

OFERUJEMY:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w miłym, dynamicznym środowisku,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę sportowo-rekreacyjną.

Zainteresowanych zapraszamy do przesyłania aplikacji.

Administrator nieruchomości wspólnot mieszkaniowych (Warszawa)

OPIS STANOWISKA:

 • administrowanie, we współpracy z Zarządcą nieruchomości, wspólnotami mieszkaniowymi,
 • kontrola zgodności faktur z zapisami umów,
 • udział w zebraniach ogółu właścicieli lokali,
 • kontrola jakości usług świadczonych przez firmy porządkowe, remontowe, serwisowo-techniczne obsługujące nieruchomość,
 • budowanie pozytywnych, partnerskich relacji z Zarządami oraz z mieszkańcami Wspólnoty.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • otwartość, kreatywność, komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność i odporność na stres.

OFERUJEMY:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w miłym, dynamicznym
 • środowisku,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji (szeroki program szkoleń),
 • możliwość awansu w strukturze firmy,
 • wsparcie coacha zewnętrznego,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności merytorycznych i operacyjnych,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę sportowo-rekreacyjną.

Zainteresowanych zapraszamy do przesyłania aplikacji.