Przejdź do systemu e-kartoteka
Twój login do e-kartoteki
Podaj swój login np jan.kowalski@luxdom.wawa
Twoje hasło do e-kartoteki
Podaj swoje hasło.

E-kartoteka

Internetowa kartoteka użytkownika lokalu "E-kartoteka"

zawiadomienie_s

E-kartoteka to strona na której możesz sprawdzić rozliczenia wpłacanych przez siebie zaliczek. Każdy klient Lux Dom otrzymał login i hasło do systemu e-kartoteka na zawiadomieniu o wysokości zaliczek. W e-kartotece znajdziesz:

Listę swoich wpłat i bieżące saldo

Historię dokonanych przez siebie wpłat

Wyszczególnienie wysokości opłat miesięcznych,

Numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat

 

Zgłoś problem z e-kartoteką
Inny...
Wybierz jeden (lub więcej) sposobów byśmy mogli zweryfikować
właściciela lokalu i szybciej rozwiązać problem
Twój login do e-kartoteki (jeśli znasz)

Podaj imię i nazwisko WŁAŚCICIELA lokalu

Pięciocyfrowy kod właściciela (jeśli znasz)

Ostatnie cztery cyfry rachunku bankowego, na który dokonujesz płatności za lokal (jeśli znasz)

Adres pocztowy lokaluPodaj kontakt do siebie
Podaj swój adres e-mail

Podaj swój nr telefonu