Regulamin Newsletteru Lux Dom Sp. z o.o.

  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Lux Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Wilanowska 9

  1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika (Subsktybenta) adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością Lux Dom (materiały i treści promocyjne Lux Dom oraz ważne ogłoszenia związane ze zarządzaniem Wspólnotą Mieszkaniową, i skierowane do klientów tej Wspólnoty)
  2. Otrzymywanie newsletter'a jest bezpłatne,
  3. Newsletter wysyłany jest cyklicznie w momencie powstania potrzeby przekazania Subsktybentowi ważnej informacji dotyczącej jego Wspólnoty bądź chęci przekazania informacji promocyjno-marketingowej.
  4. Subskrybent w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter (poprzez zmianę adresu e-mail w profilu strony Moja wspólnota lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania klikając "Rezygnuję" na fomularzu zamawiania newslettera.
  5. Akceptacja regulaminu przez Subsktybenta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na cykliczne otrzymywanie Newslettera.
  6. Lux Dom nie będzie udostępniał powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim
  7. Lux Dom ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.