ZEBRANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Trwają już obowiązkowe zebrania roczne we wspólnotach mieszkaniowych. Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w nich.

Na zebraniu podejmowane są decyzje mające fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania nieruchomości. Zarząd (Zarządca) omawia na nim sprawozdanie finansowe za rok 2018. Prezentowane są kierunki dla nieruchomości w poszczególnych sprawach. To wówczas członkowie wspólnoty mają możliwość dzielenia się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami, czy obiekcjami.

Do najważniejszych kwestii podejmowanych na zebraniu należą udzielenie absolutorium Zarządowi wspólnoty, Sprawozdanie finansowe oraz prezentacja i uchwalenie planu finansowo-gospodarczego na rok 2019 dla nieruchomości.

Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zebraniu osobiście, macie prawo do udzielenia pełnomocnictwa zaufanej osobie, która w Waszym imieniu będzie reprezentowała Was na zebraniu. Wystarczy, jeśli uzgodnicie Państwo sposób głosowania w naszym imieniu pod wskazanymi w Zawiadomieniu uchwałami. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, stanowi zawsze załącznik do materiałów na każde zebranie.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji tematów, projektów uchwał oraz rekomendacji wydatków remontowych, które warto omówić i poruszyć na spotkaniu z właścicielami.

Data dodania:
Udostępnij
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin