PROBLEMY ŚMIECIOWE

Zarządcy i administratorzy Lux Dom aktywnie zgłaszają reklamacje w związku z niewłaściwą realizacją umów na wywóz odpadów, których stronami są m.st. Warszawa i poszczególni operatorzy – firmy delegowane na konkretne dzielnice – obszary miasta. 

Częstokroć zgłoszenia, które mogą być kierowane wyłącznie za pośrednictwem 19115, wspierane dodatkowo przez liczne pisma naszych zespołów oraz bezpośrednio zarządy wspólnot – nie przynoszą oczekiwanego skutku. Dlatego, zgłaszamy potrzeby spotkań z Biurem Gospodarki Odpadami m.st. Warszawy oraz wykonawcami odbiorów. 

Takie spotkanie z zarządcami nieruchomości odbyło się 27 sierpnia w Urzędzie Dzielnicy Wilanów, w którym wzięli udział nasi zarządcy reprezentujący dzielnice Wilanów i Mokotów. Zgłoszono wszystkie zaistniałe problemy, tj. nieterminowość, samowolne zmiany harmonogramu, uszkodzenia nieruchomości podczas odbiorów przez brygady, a także problemy komunikacyjne, skutkujące czasem bezsilnością zarządców w sprawach interpretacji przepisów i regulaminów wewnętrznych m.st. Warszawy, które bardzo często nie odpowiadają stanowi faktycznemu nieruchomości, tj. np. usytuowanie, czy rozmiary altan. 
Podczas spotkania padły deklaracje Biura Gospodarki Odpadami zajęcia się indywidualnymi sprawami i „kolizjami” formalnymi w konkretnych lokalizacjach, w tym uzyskaliśmy bezpośredni kontakt do właściwych urzędników. Zgłosiliśmy szereg propozycji usprawnienia systemu, które po tym spotkaniu przekażemy też drogą formalną.

Data dodania:
Udostępnij
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin