LUX DOM DLA MIESZKAŃCÓW

Rok 2022 w zakresie niestandardowych wyzwań dla zarządców nieruchomości jest wyjątkowy. Pierwszy raz mierzymy się z tak poważnymi problemami na rynku energetycznym, a także niestałą sytuacją formalną. Musimy również odpowiadać na stawiane wymogi wynikające z wojny w Ukrainie i przygotowań naszego kraju do sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Jako czołowy zarządca nieruchomości mieszkaniowych działamy poprzez nasze merytoryczne działy, we współpracy z Zarządami i Radami. Podejmujemy zbiorcze i lobbingowe działania kierowane do organów oraz instytucji publicznych, ale też na ich wniosek.

Krótka lista działań i aktywności spółki w ostatnim okresie oraz ich skutki:

-Inwentaryzacja schronów oraz miejsc ukrycia dla m.st. Warszawy oraz PSP.

-Opracowania planów ograniczenia mocy dla nieruchomości objętych rozporządzeniem w tym zakresie.

-VII’22 – Opracowanie i wysłanie ze wspólnot mieszkaniowych pisma do Prezesa Rady Ministrów w objęcie Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych ochroną przed drastycznymi podwyżkami cen energii (pisma DW – Min. Aktywów Państwowych, Prezes URE, Prezes UOKIK, RPO).

-VIII’22 – RPO interweniuje w powyższej sprawie po naszych monitach, RPO występuje oficjalnie do prezesa URE i Min. Klimatu, w tych pismach są przytoczone wprost argumenty dot. naszych nieruchomości.

-Wygenerowanie akcji medialnej – newsy podawane są kolejno w ogólnopolskich mediach, np. TVN.

-IX’22 – RPO po naszych kolejnych monitach przekazuje odpowiedź wraz z odpowiedziami Prezesa URE i Min. Klimatu. Dzięki temu, zawiązany zostaje zespół roboczy, który ma przygotować ustawy i rozwiązania prawne zmierzające do zapewnienia ochrony odbiorcom wrażliwym.

-X’2022 – Rząd przedstawia i proceduje 2 projekty ustaw ochronnych dla odbiorców energii elektrycznej. Pierwsza ustawa dotyczy odbiorców indywidualnych, druga ustawa dotyczy samorządów i innych odbiorców wrażliwych.

-X’2022- Kolejne wystąpienie Lux Dom do RPO z prośbą o interwencję w temacie blokad na podpisywanie umów dot. energii elektrycznej dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych.

-X’22 – prace nad ustawą – pismo do Min. Sasina w sprawie uwzględnienia literalnie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w ramach „odbiorców wrażliwych” w ustawie.

-X’22 – RPO interweniuje w naszej sprawie, przesyła pismo i stosowny monit w temacie blokady na rynku do Prezesa URE.

Nie tylko monitorujemy sytuację, ale wpływamy na nią bezpośrednio. Prace oraz działania w tym zakresie prowadzi nasz Dział Techniczny i Audytu Wewnętrznego oraz Zarząd spółki Lux Dom. Zarządcy są na bieżąco informowani o kolejnych krokach w powyższych sprawach. Postanowiliśmy także przekazać te informacje Państwu, z uwagi na kierowane pytania.

Data dodania:
Udostępnij
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin