JednolitY System Segregacji Odpadów (JSSO)

Gminy mają coraz mniej czasu na wymianę pojemników wg. Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO). Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.12.2016 wprowadziło unifikację pojemników i worków na odpady komunalne. 30 czerwca 2022 upływa termin na wymianę pojemników we właściwych kolorach. Wszystkie gminy muszą dostosować je do (JSSO).

Data dodania:
Udostępnij
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin