Osoba kontaktowa
Imię i Nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Informacje o nieruchomości
Nazwa właściciela nieruchomości (wspólnota, deweloper, spółdzielnia, spółka)

Adres nieruchomości

Data oddania budynku/ów do użytkowania

Dane techniczne nieruchomości
Ilość budynków

Ilość klatek schodowych

Ilość kondygnacji naziemnych

Powierzchnia użytkowa budynku/ów

Ilość miejsc garażowych

Ilość lokali mieszkalnych

Ilość lokali usługowych

Powierzchnia terenu

Infrastruktura techniczna nieruchomości
Ilość dźwigów osobowych

Instalacja gazowa w lokalach?

Rodzaj ogrzewania
Instalacja p.poż.
Oczekiwania, co ma zostać uwzględnione w ofercie
Zarządzanie nieruchomością
Administracja i księgowość
Konserwacja
Inne oczekiwania
Powód chęci zmiany dotychczasowego zarządcy
W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o Lux Dom